De door u verstrekte gegevens in formulieren, digitale communicatie, inschrijvingen, enz. zullen door het schoolbestuur worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). 

Stad Tongeren heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en personeel nodig voor haar onderwijsactiviteiten in de Gemeentelijke Basisscholen van Tongeren.

Deze door u verstrekte gegevens zullen steeds enkel en uitsluitend worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden en worden nooit aan derden verstrekt. 

Voor meer info en voor de uitvoering van uw rechten verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

Aanvullende gegevens